O mne

Volám sa Rastislav Vozár bývam v Senici . Vyštudovanú mám Strednú odbornú školu v Holíči . Mojou záľubou je počítač na ktorom som sa hrával hry a komunikoval s okolitým svetom . Od prvej chvíle som sa učil pracovať s pc a skúšal od čistenia pc HW/SW , reinštalácie systému , mixovanie hudby, grafické programy . Práca s pc ma bavila od prvej chvíle rovnako ma bavilo aj hranie pri ktorom som našiel veľa dobrých kamarátov . S niektorými sa poznám doteraz . Väčšinu som sa naučil sám no programovanie ma učil môj kamarát Adrian Paníček dal mi všetky potrebné základy a ja som pokračoval v štúdiu a stále aj pokračujem a zdokonalujem sa . Ovládam HTML5, CSS3, PHP , Javascript a populárne cms ako je Wordpress, Nette, Laravel.

HTML Hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language; HTML) je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. HTML kladie dôraz skôr na prezentáciu informácií (odseky, fonty, váha písma, tabuľky atď.) ako na sémantiku (význam slov).Do príchodu HTML5 W3C plánovalo nahradiť HTML jazykom XHTML, implementáciou jazyka XML, ktorá mala zjednodušiť prácu prehliadačov aj tvorcov web stránok. Jazyk HTML sa zvykne používať aj v elektronickej pošte.

CSS sú kaskádové štýly . Pomocou kaskádových štýlov sa vytvárajú štruktúrované dokumenty, teda oddeľuje sa obsah dokumentu (HTML) od jeho vzhľadu (CSS). Získa sa tým prehľadný a jednoduchý kód. CSS je možné presunúť do externých súborov, zmenší sa tým dátová veľkosť a dá sa jedným súborom zmeniť celý štýl stránky. Cieľom každého webdesignera je vytvoriť stránku tak, aby vyzerala čo najviac podobne v najpoužívanejších prehliadačoch. CSS nezaručuje rovnaké vykresľovanie vo všetkých prehliadačoch.

PHP je skriptovací jazyk, ktorý je špeciálne navrhnutý na tvorbu web stránok bežiacich na webovom serveri. Jedna zo zaujímavých vlastností PHP je, že umožňuje oveľa viac ako bežný skriptovací jazyk. Vďaka modulárnemu návrhu možno PHP používať aj na vývoj aplikácii s užívateľským rozhraním (GUI).PHP dokáže spolupracovať s relačnými databázami, ako napríklad MySQL, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL alebo SQLite, pričom si stále zachováva jednoduchú a priamočiaru syntax.

JavaScript, je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok. Pred uvedením na verejnosť bol premenovaný na „JavaScript“, najmä pre vtedajšiu popularitu jazyka Java. Aj na základe jeho názvu je rozšírený názor, že syntax Javascriptu sa podobá Jave, v skutočnosti bol jeho tvorca najviac inšpirovaný jazykom Self. Javascript sa využíva v modernej dobe oveľa viac kvôli jeho všestrannosti a dobrej implementácii do webu.

Vlastné projekty